Projecten

Volg je hart(je), want het klopt. Haha, akkoord, een beetje flauw misschien, maar wel grappig en belangrijker nog: juist! En, daar gaat het over op deze pagina. Wat doet Het Hartje van De Boswachter sneller slaan, en waar heeft hij zijn hart aan verloren? #verbinding #samen #hethartje

Projecten met een hart(je)

Dit hartje vond zijn oorsprong in Oeganda tijdens mijn vrijwilligers werk daar enkele jaren terug, meer bepaald in 2013. Het werd er toen voor de eerste keer gehaakt als afscheidscadeautje. Gezien de verbale communicatie met de jonge kinderen zeer gebrekkig verliep, was Het Hartje een manier om de waardering van de voorbije periode te kunnen overbrengen aan hun, zonder woorden. 

Sindsdien zijn er al vele versies geweest, en zijn er al veel ideeën gekomen en gegaan. Wat echter nooit verdwenen is, is - het hartje - zelf en waar het voor staat. Reeds vele honderden zijn er gehaakt, allen met hetzelfde doel, namelijk meer verbinding en warmte in de wereld brengen op een ontwapenende manier. 

We kunnen niet ontkennen dat er vele uitdagingen zijn voor ons als mensheid. Eén punt staat voor mij echter als een paal boven water. In essentie zitten we allemaal in hetzelfde schuitje; leven we hier allemaal samen op deze aarde.

Waarom maken we er dan ook geen werk van, om er allemaal samen uit te komen, samen voorbij alle schijnbare afscheidingen van grenzen, culturen, religies, kleuren, geaardheden, geslachten, etc. En met samen bedoel ik niet alleen samen als mensen, maar ook samen met onze natuur en de andere levende wezens hier op aarde. Samen met respect voor jezelf en de ander. Vrij om jezelf te zijn, niet ten koste, maar in verbondenheid met elkaar. 


Het verhaal van het hartje

Daden spreken luider dan woorden, wordt weleens gezegd. En, in essentie is dat ook zo, als je ervoor open staat tenminste. Wij aardse wezentjes zijn echter niet altijd in staat de taal des levens zuiver te verstaan of ontvangen en hebben daarom wel eens nood aan een uitleg die ook zinnig klinkt voor ons verstand zodat deze toestemming kan geven om de poorten van de ervaring weer open te zetten. 

Dus, Het Hartje en zijn betekenis, uitgelegd in woorden...Samenwerkingen

La Cabane en Voyage

De vele prachtige tekeningen van De Boswachter en zijn leefomgeving zijn allen afkomstig van de hand van La Cabane en Voyage. Met veel plezier krijgt ze hier dan ook een eervolle vermelding voor haar prachtige werk.

Omdat het niet gekend is waar De Boswachter juist leeft, zijn haar tekeningen wellicht de meest nabije afspiegeling die we ooit zullen te zien krijgen. Er gaan geruchten dat ze er zou geweest zijn, maar dit kan ik niet bevestigen. Zelf heeft ze er alleszins geen actieve herinneringen aan. Het blijft heel erg mysterieus hoe de tekeningen zo trouw aan de waarheid zijn kunnen ontstaan...

Yools

Voor zowel de website van De Zilverberk, als later ook deze van De Boswachter, heb ik beroep kunnen doen op de diensten van Yools. Met veel geduld en toewijding hebben ze gewerkt aan de vormgeving van mijn visie. Ik was best veeleisend en kritisch, en toch hebben ze het weten tot een goed einde te brengen. 

Uit dankbaarheid voor hun geduld en creatievermogen, hier dan ook graag een eervolle vermelding. 

Dankwoordje

Ik kan niet iedereen bedanken met naam en verwijzing. Dit wilt echter niet zeggen dat de helpende handen op de achtergrond ook geen applaus verdienen.

Het voelde zo ontzettend fijn dat er spontane betrokkenheid was om mij te helpen deze website en het grotere project van De Boswachter klaar te krijgen voor lancering. Onnoemelijk waardevol is het om deze steun en betrokkenheid te mogen voelen.

Dank je wel onzichtbare engelen. 

Vind me ook op
Schrijf je in voor de nieuwsbrief